Najpopularniejsze

Załącznik nr 1 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

Dane Sprzedawcy:

MAGIC SUN S.C.
ul. Komorska 11/15 lok. 5
04-161 Warszawa

adres e-mail: kontakt@plecakowo.com

tel: 720 046 046

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Nie ma możliwości zwrotu towaru uszkodzonego, noszącego ślady użytkowania przez Kupującego.

Koszty zwrotu ponosi Klient. Zwracamy tylko wartość towaru bez kosztów przesyłki, są one kosztem Kupującego.
Zwrotu dokonujemy na podany przez Kupującego nr rachunku bankowego w ciągu 7 dni roboczych. Po otrzymaniu produktu w orginalnym opakowaniu, wraz z orginałem dowodu zakupu.
Adres do odesłania towaru jest identyczny z adresem firmy.

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

1. Adresat

MAGIC SUN  S.C.
ul. Komorska 11/15 lok. 5
04-161 Warszawa

adres e-mail: kontakt@plecakowo.com

tel: 720 046 046

2. – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)

– Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


Ostatnio oglądane

Brak produktów

Menu