Najpopularniejsze

PLECAK VANS BAY

PLECAK VANS BAY

159,00 zł 169,00 zł
PLECAK VANS PORT ROYALE

PLECAK VANS PORT ROYALE

159,00 zł 169,00 zł
PLECAK VANS CHILI PEPPER

PLECAK VANS CHILI PEPPER

159,00 zł 169,00 zł
PLECAK VANS OLD SKOOL

PLECAK VANS OLD SKOOL

159,00 zł 169,00 zł

RODO- ochrona danych osobowych

   Sklep internetowy plecakowo.com, działający pod adresem https://plecakowo.com/pl/, prowadzony jest przez firmę Magic Sun s.c. Monika Prochowska Marzena Wójcik, ul. Komorska 11/15 lok. 5, 04-161 Warszawa, NIP 1132472162,

Firma Magic Sun s.c. Monika Prochowska Marzena Wójcik w świetle przepisów jest administratorem danych osobowych Państwa jako naszych Klientów. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy lub zamiaru zawarcia umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

- zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług np. procesu realizacji zamówienia, reklamacji, prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez czas trwania umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO )

- wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,

Potrzebne dane do realizacji obowiązków prawnych będą wykorzystywane przez czas w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO )

- marketingu własnych produktów Sklepu internetowego plecakowo.com, prowadzonego pod adresem https://plecakowo.com/pl/ przez czas trwania umowy ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO )

- wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o etapach realizacji zamówienia, dostosowanie obsługi w oparciu o dane o ofercie, z której Państwo korzystają, czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania łączącej nas umowy ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO )

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu rejestracji, umowy (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które są potrzebne do prawidłowego zrealizowania zamówienia ( zawarcia umowy ) jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. kontaktować się z Państwem e-mail, dzwonić pod numer kontaktowy co uniemożliwi realizacje zamówienia).

Bez Państwa rejestracji ( wypełnienia formularza danych zamówienia) nie będziemy w stanie wykonywać usług objętych umową.

W momencie zawierania umowy lub w czasie jej trwania mogą Państwo zamówić dodatkowe usługi ( np. opakowanie prezentowe ) lub towary nieobjęte dotąd umową. Jeśli będzie to wymagało wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż opisany w dokumencie zamówienia, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w formularzu zamówienia pozostaną aktualne.

Państwa dane przekazujemy podwykonawcom wspierającym nas np. przy wykonywaniu usługi kurierskiej, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenie Zapłaty. Podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

- sprostowanie (poprawienie) danych,

- usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,

- ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych,

stosownie do złożonego wniosku),

- dostęp do danych ( o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych ),

- przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa ( w zakresie określonym w art. 20 RODO ).

 

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek na

adres e-mail: kontakt@plecakowo.com lub

dzwoniąc pod numer naszej infolinii 720 046 046  w godzinach 10°° - 16°°

 

Dane adresowe:

Magic Sun s.c.

ul. Komorska 11/15 lok.5

04-161 Warszawa

Polska

 


Ostatnio oglądane

Brak produktów

Menu