Najpopularniejsze

RODO- ochrona danych osobowych

   Sklep internetowy plecakowo.com, działający pod adresem https://plecakowo.com/pl/, prowadzony jest przez firmę Magic Sun s.c. Monika Prochowska Marzena Wójcik, ul. Komorska 11/15 lok. 5, 04-161 Warszawa, NIP 1132472162,

Firma Magic Sun s.c. Monika Prochowska Marzena Wójcik w świetle przepisów jest administratorem danych osobowych Państwa jako naszych Klientów. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy lub zamiaru zawarcia umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

- zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług np. procesu realizacji zamówienia, reklamacji, prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez czas trwania umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO )

- wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,

Potrzebne dane do realizacji obowiązków prawnych będą wykorzystywane przez czas w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO )

- marketingu własnych produktów Sklepu internetowego plecakowo.com, prowadzonego pod adresem https://plecakowo.com/pl/ przez czas trwania umowy ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO )

- wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o etapach realizacji zamówienia, dostosowanie obsługi w oparciu o dane o ofercie, z której Państwo korzystają, czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania łączącej nas umowy ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO )

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu rejestracji, umowy (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które są potrzebne do prawidłowego zrealizowania zamówienia ( zawarcia umowy ) jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. kontaktować się z Państwem e-mail, dzwonić pod numer kontaktowy co uniemożliwi realizacje zamówienia).

Bez Państwa rejestracji ( wypełnienia formularza danych zamówienia) nie będziemy w stanie wykonywać usług objętych umową.

W momencie zawierania umowy lub w czasie jej trwania mogą Państwo zamówić dodatkowe usługi ( np. opakowanie prezentowe ) lub towary nieobjęte dotąd umową. Jeśli będzie to wymagało wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż opisany w dokumencie zamówienia, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w formularzu zamówienia pozostaną aktualne.

Państwa dane przekazujemy podwykonawcom wspierającym nas np. przy wykonywaniu usługi kurierskiej, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenie Zapłaty. Podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

- sprostowanie (poprawienie) danych,

- usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,

- ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych,

stosownie do złożonego wniosku),

- dostęp do danych ( o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych ),

- przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa ( w zakresie określonym w art. 20 RODO ).

 

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek na

adres e-mail: kontakt@plecakowo.com lub

dzwoniąc pod numer naszej infolinii 720 046 046  w godzinach 10°° - 16°°

 

Dane adresowe:

Magic Sun s.c.

ul. Komorska 11/15 lok.5

04-161 Warszawa

Polska

 


Ostatnio oglądane

Brak produktów

Menu